ΕΣΠΑ Προαξιολόγηση

ΕΣΠΑ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επιδότηση έως 5.000 €

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή του e-shop.

 

Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ “στην επιδότηση μέχρι 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης” συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο.

Νέο πρόγραμμα  χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, Επιδότηση μέχρι 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop λιανικής, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Με λίγα λόγια, θα επιδοτηθεί η κατασκευή τουλάχιστον 16.000 νέων e-shops σε όλη την Ελλάδα!

* 1. Στοιχεία Επιχείρησης

* 2. ΑΦΜ Επιχείρησης

* 3. ΔΟΥ Επιχείρησης

* 4. Δραστηριότητα Επιχείρησης

* 5. Πότε έχετε κάνει έναρξη της επιχείρηση σας;

* 6. Έχετε ιστοσελίδα / e-shop;

* 7. Αναγράψτε μας τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρηση σας

8. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις;
Επιπλέον για την προ-αξιολόγηση θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). ΑΠΟ  9/7/2021 και μετά.
  • Έντυπο Ε3 2020 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές, εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.
  • Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.
  • Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η εταιρία μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.