ΕΣΠΑ Προαξιολόγηση

ΕΣΠΑ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επιδότηση έως 5.000 €

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή του e-shop.

 

Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ “στην επιδότηση μέχρι 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης” συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο.

Νέο πρόγραμμα  χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, Επιδότηση μέχρι 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop λιανικής, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Με λίγα λόγια, θα επιδοτηθεί η κατασκευή τουλάχιστον 16.000 νέων e-shops σε όλη την Ελλάδα!

* 1. Στοιχεία Επιχείρησης

* 2. ΑΦΜ Επιχείρησης

* 3. Τι είδους επιχείρηση έχετε;

* 4. Πότε έχετε κάνει έναρξη της επιχείρηση σας;

* 5. Ενδεικτικά προϊόντα για το e-shop σας (Αριθμός Προϊόντων)

* 6. Έχετε ιστοσελίδα;

* 7. Αναγράψτε μας τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρηση σας

8. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις;

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η εταιρία μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.