Στέφανος Βαμβακάρης

Στέφανος Βαμβακάρης

Marketing Director
Leadership Skills
Delegating Skills